Seyster College

WELKOM

Het Seyster College is een school voor praktijkonderwijs. Ons motto is: “Respect hebben voor elkaar, is rekening houden met elkaar”.

In de jaren dat leerlingen bij ons op school zitten, worden ze volwassen. Leerlingen worden toegeleid naar arbeid en het onderwijs is erop gericht dat leerlingen na het verlaten van de school zelfstandig kunnen werken, wonen, vrijetijdsbesteden en verantwoord burgerschap vertonen. Praktijkonderwijs biedt maatwerk en wij beschouwen iedere leerling als uniek en onderschei-dend. Centraal staan de vragen Wie ben ik, Wat wil ik en Wat kan ik.

Onze school werkt daarom met individuele ontwikkelingsplannen waarin de individuele onderwijsbehoefte van elke leerling vertaald is naar een passend onderwijsarrangement. We hebben ons onderwijs afgestemd op de loopbaanontwikkeling van de leerling.
Momenteel ontwikkelen we voor alle praktijkvakken een branchegericht certificaat.

Op deze site geven we u een beeld van het onderwijs op het Seyster College.

NIEUWS

AGENDA

+

21-8-
2017

Start nieuwe schooljaar

We starten het schooljaar met een roostervrije dag voor de leerlingen, het team heeft dan een studiedag, voorbereiding nieuwe schooljaar.
De stages beginnen wel gewoon op 21 augustus.

+

30-8-
2017

Ouderavond  Entree 1

Woensdag 30 augustus is er een ouderavond voor de leerlingen van onze Entree 1 opleiding. Deze avond is zowel voor ouders als leerlingen.

+

13-9-
2017

Informatieavond

Woensdag 13 september is er een informatieavond voor alle ouders.
Kennismaking met mentor en uitleg over het lesprogramma en leermiddelen.

La'Loupe & Spinneman webdesign