Seyster College

WELKOM

Het Seyster College is een school voor praktijkonderwijs. Ons motto is: “Respect hebben voor elkaar, is rekening houden met elkaar”.

In de jaren dat leerlingen bij ons op school zitten, worden ze volwassen. Leerlingen worden toegeleid naar arbeid en het onderwijs is erop gericht dat leerlingen na het verlaten van de school zelfstandig kunnen werken, wonen, vrijetijdsbesteden en verantwoord burgerschap vertonen. Praktijkonderwijs biedt maatwerk en wij beschouwen iedere leerling als uniek en onderschei-dend. Centraal staan de vragen Wie ben ik, Wat wil ik en Wat kan ik.

Onze school werkt daarom met individuele ontwikkelingsplannen waarin de individuele onderwijsbehoefte van elke leerling vertaald is naar een passend onderwijsarrangement. We hebben ons onderwijs afgestemd op de loopbaanontwikkeling van de leerling.
Momenteel ontwikkelen we voor alle praktijkvakken een branchegericht certificaat.

Op deze site geven we u een beeld van het onderwijs op het Seyster College.

NIEUWS

AGENDA

+

8-6-
2017

Sportdag

Donderdag 8 juni hebben we weer onze jaarlijkse sportdag op het Henschotermeer.
Leerlingen worden om 9.00 op het Henschotermeer verwacht. Het programma eindigt om 13.00 uur.

+

15-6-
2017

Introductie nieuwe leerlingen/studiemiddag

15 juni is er een introductieochtend voor onze nieuwe leerlingen.
's-middags heeft het team een studiemiddag.

+

29-6
2017

Diplomering/afscheid schoolverlaters

Donderdag 29 juni vindt de diplomering plaats van onze entree leerlingen.
Op die dag nemen we tevens afscheid van onze schoolverlaters.

La'Loupe & Spinneman webdesign