Seyster College

WELKOM

Het Seyster College is een school voor praktijkonderwijs. Ons motto is: “Respect hebben voor elkaar, is rekening houden met elkaar”.

In de jaren dat leerlingen bij ons op school zitten, worden ze volwassen. Leerlingen worden toegeleid naar arbeid en het onderwijs is erop gericht dat leerlingen na het verlaten van de school zelfstandig kunnen werken, wonen, vrijetijdsbesteden en verantwoord burgerschap vertonen. Praktijkonderwijs biedt maatwerk en wij beschouwen iedere leerling als uniek en onderschei-dend. Centraal staan de vragen Wie ben ik, Wat wil ik en Wat kan ik.

Onze school werkt daarom met individuele ontwikkelingsplannen waarin de individuele onderwijsbehoefte van elke leerling vertaald is naar een passend onderwijsarrangement. We hebben ons onderwijs afgestemd op de loopbaanontwikkeling van de leerling.
Momenteel ontwikkelen we voor alle praktijkvakken een branchegericht certificaat.

Op deze site geven we u een beeld van het onderwijs op het Seyster College.

NIEUWS

AGENDA

+

25-2
2017

Krokusvakantie

Van 25 februari t/m 5 maart Krokusvakantie

+

9-3
2017

Studiedag

Donderdag 9 maart heeft het team een studiedag. De leerlingen zijn dan vrij.
De stages van de leerlingen gaan wel gewoon door.

+

15-5
2017

Schoolkamp

We gaan dit jaar met de leerlingen op schoolkamp.
De leerlingen van de Bergweg gaan van
15 mei t/m 17 mei op kamp.
De leerlingen van de Laan van Eikenstein
van 17 mei t/m 19 mei.

La'Loupe & Spinneman webdesign