Seyster College

WELKOM

Het Seyster College is een school voor praktijkonderwijs. Onze school is gevestigd op 2 locaties, de onderbouw aan de Bergweg 97 en de bovenbouw aan Hoog Kanje 270A.

Ons motto is: “Respect hebben voor elkaar, is rekening houden met elkaar”.

In de jaren dat leerlingen bij ons op school zitten, worden ze volwassen. Leerlingen worden toegeleid naar arbeid en het onderwijs is erop gericht dat leerlingen na het verlaten van de school zelfstandig kunnen werken, wonen, vrijetijdsbesteden en verantwoord burgerschap vertonen. Praktijkonderwijs biedt maatwerk en wij beschouwen iedere leerling als uniek en onderschei-dend. Centraal staan de vragen Wie ben ik, Wat wil ik en Wat kan ik.

Onze school werkt daarom met individuele ontwikkelingsplannen waarin de individuele onderwijsbehoefte van elke leerling vertaald is naar een passend onderwijsarrangement. We hebben ons onderwijs afgestemd op de loopbaanontwikkeling van de leerling.
Momenteel ontwikkelen we voor alle praktijkvakken een branchegericht certificaat.

Op deze site geven we u een beeld van het onderwijs op het Seyster College.

NIEUWS

AGENDA

+

13-2 2018

Studiedag

Dinsdag 13 februari 2018 heeft het team een studiedag. De leerlingen zijn die dag vrij. De stages van de leerlingen gaan wel gewoon door.

+

26-2-2018

Start Krokusvakantie

Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart Krokusvakantie

+

22-2
2018

Teamoverleg

Donderdag 22 februari heeft het team een teamoverleg. De leerlingen zijn het 1e blok vrij. Wij verwachten ze om 11.00 uur op school.

La'Loupe & Spinneman webdesign