Seyster College
Seyster College

WAT IS PRAKTIJKONDERWIJS

Het Seyster College is een school voor praktijkonderwijs. Op onze school zitten jongeren van 12 tot 18 jaar waarbij een praktische manier van leren beter past dan een theoretische aanpak. Veel jongeren hebben daarbij extra zorg en begeleiding nodig. Waar mogelijk bieden wij ze dat. Wij helpen ze om zichzelf te ontwikkelen, zodat ze straks, als ze van school komen, hun plek in de samenleving kunnen vinden.

Onze school is klein en overzichtelijk. Leerlingen en ouders voelen zich er snel thuis. En we zijn duidelijk. Dat is belangrijk, omdat we merken dat het helpt om onze leerlingen een prettige schooltijd te geven.

MISSIE VAN HET SEYSTER COLLEGE

Seyster College stelt zich tot doel om alle jongeren binnen de regio Zeist met een branche-erkenning toe te leiden naar een betaalde arbeidsplaats. Daarmee wordt de maatschappelijke positie van al deze jongeren voor volwaardige participatie in de maatschappij in principe geborgd.

Seyster College vervult een spilfunctie waar het gaat om onderwijs en transitie naar arbeid. Seyster College doet dit in samenwerking met betrokken partijen in de transitiefase, zoals werkgevers, gemeente, UWV, onderwijs en Jeugdzorg.

Visie
Alle jongeren die verder weg staan van de arbeidsmarkt hebben talen­ten en competenties. Al deze jongeren hebben een markt­waar­de. Ze hebben het recht om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij met arbeid!

Motto
Het motto van de school is: ‘Iedere jongere een volwaardige baan!
Voor alle verdere informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Seyster College

THEORIE, PRAKTIJK EN CREATIVITEIT

Op onze school krijgen de leerlingen vooral praktijkvakken. Dat is in de eerste twee jaar bijvoorbeeld: koken, techniek met hout en metaal, tuin, de huishouding en werken met textiel.
In de laatste jaren is dat bijvoorbeeld: groen, houtbewerking, zorg en welzijn, koken en techniek.

Naast de praktische vakken krijgen de leerlingen theorievakken, zoals rekenen, Nederlandse en Engelse taal, geschiedenis, biologie, burgerschap, vrije tijd en ict.

Wat de leerlingen in de theorievakken leren, kunnen ze meteen gebruiken in de praktijk. Door bijvoorbeeld te leren hoe ze om moeten gaan met geld, leren ze automatisch rekenen. De theorievakken zijn dus vooral praktisch opgezet.

Daarnaast krijgen de leerlingen nog vakken als tekenen, handvaardigheid en expressie. In die vakken kunnen ze hun creativiteit kwijt. Wij vinden deze vakken erg belangrijk voor de leerlingen. Door de creatieve vakken ontdekken ze wat ze in hun vrije tijd graag doen. Dat helpt ze om ook de tijd buiten school op een prettige manier in te vullen.

Vanzelfsprekend hebben de leerlingen elke week ook sport/gymnastiek.

ENTREEOPLEIDING

Samen met het ROC Midden Nederland bieden wij de Entree Opleiding aan.

De Entree Opleiding is bestemd voor:

 • Leerlingen die op 1 augustus van het betreffende schooljaar 16 jaar zijn
 • Leerlingen die de potentie hebben om 2F te halen voor Nederlands en rekenen
 • Leerlingen die voldoende studievaardigheden hebben (gemotiveerd zijn, zelfstandigheid tonen)
 • Leerlingen die zelfstandig en sociaal vaardig zijn

Wij gaan de volgende profielen aanbieden:

 • Assistent Zorg en Dienstverlening
 • Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
 • Assistent Verkoop/retail
 • I.s.m. Yuverta een opleiding Groen, die afgesloten wordt met een VHG-certificaat (assistent hovenier)
 • I.s.m. Yuverta de entree-opleiding (BOL) groene leefomgeving, die afgesloten wordt met een entree-diploma

Seyster CollegeWAARDE VAN HET DIPLOMA

Wat is het voordeel om de Entree Opleiding te volgen bij het Seyster College:

 • Vertrouwde docenten met aandacht en begeleiding die men op het praktijkonderwijs gewend is.
 • Aandacht voor stagebegeleiding en arbeidstoeleiding, 30 uur per leerling per jaar.
 • Toeleiding naar Arbeid met de daartoe voorhanden zijnde faciliteiten van gemeente en het UWV.
 • Twee jaar nazorg verplichting na het verlaten van de school.
Seyster College

UITSTROOM EN NAZORG

UITSTROOM
Ieder schooljaar verlaten leerlingen aan het eind van hun schoolloopbaan onze school.

In schooljaar 2022-2023 stroomden leerlingen van het Seyster College uit naar de volgende plaatsen:

 • Arbeid (15)
 • Begeleid werken (10)
 • Leren (BOL)  (59)
 • VMBO (4)
 • VSO (4)
 • Traject (6)
 • Emigratie (2) 

NAZORG
Wanneer alles fases zijn doorlopen en met succes zijn afgerond, dan krijgt de leerling zijn/haar certificaat of diploma. Dit is het bewijs dat de leerling klaar is om de volgende stap te maken. Ons doel is om leerlingen te begeleiden naar werk, een vervolgopleiding of een vorm van dagbesteding. Wat de leerling na de schoolperiode gaat doen, is afhankelijk van zijn/haar persoonlijke situatie.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Werken bij een bedrijf of instantie;
 • Werken onder begeleiding of als dagbesteding;
 • Een vervolgopleiding bij een MBO op niveau 1 of 2
La'Loupe & Spinneman webdesign